Pērk cirsmas

Iespējams, Jūs nevēlaties pārdot meža īpašumu, bet tikai cirsmu (augošus kokus uz celma). Uzņēmums “Diarac” pērk cirsmas, piedāvā izdevīgus nosacījumus un veic visus mežizstrādes darbus dokumentācijas sagatavošanai (iestigošanu, dastošanu) un sedz ar tiem saistītos finansiālos izdevumus.

Kā veidojas meža cirsmas pārdošanas cena?

Lai noteiktu cenu par cirsmu, uzņēmuma “Diarac” speciālisti veiks novērtēšanu cirsmai paredzētajā vietā. Tiek izvērtēti dažādi faktori, piemēram, augsnes apstākļi. Pērkot cirsmu, piedāvāsim izdevīgus nosacījumus.

Kas jāzina pirms cirsmas pārdošanas?

Lai pārdotu cirsmu, ir jāveic virkne mežizstrādes darbu – iestigošana, dastošana, jāiesniedz skice un pieteikums mežsaimniecībā. Tad tiek izsniegts cirsmas apliecinājums. Meža īpašniekiem, kas iepriekš nav saskārušies ar šo procesu, tas parasti aizņem daudz laika un izmaksā gana dārgi. Vienojoties ar uzņēmumu “Diarac” par cirsmas pārdošanu, Jums nekas nebūs jādara. Trīs dienu laikā pēc līguma noslēgšanas saņemsiet pilnu apmaksu par cirsmas pārdošanu. Savukārt mēs uzņemsimies visus mežizstrādes darbus un formalitātes dokumentācijas sagatavošanai.