Mežu apsaimniekošanas serviss

Pārdodot mežu, meža īpašumu vai cirsmu uzņēmumam ‘’Diarac”, Jums pašam nebūs jāveic mežizstrādes darbi – novērtēšana, taksācija, iestigošana, dastošana. Mēs tos paveiksim ātri, profesionāli un segsim visus izdevumus