Meža taksācija, novērtēšana un inventerizācija

Veicot meža inventarizāciju tiek noteikts meža reālais stāvoklis. Tiek veikta dokumentēšana un kartēšana, šo darbību ietvaros tiek veikta meža taksācija, tiek precizētas mežā iekļautās teritorijas un meža infrastruktūras objekti uzskaite.